Nytt stödmaterial för validering

Nu finns nytt stödmaterial för dig som arbetar med validering/reell kompetens inom en YH-utbildning.

Här finns till exempel formulär för kompetenskartläggning och förslag på mall för behörighetsintyg. MYH tillhandahåller stödmaterialet i form av formulär och mallar, men det är ni som utbildningsanordnare som ansvarar för och genomför bedömningen. MYH jobbar med att utveckla ytterligare stödmaterial.

Se också den uppdaterade tillträdeshandboken för mer information om hur reell kompetens kan bedömas.