Nytt system för att ange arbetslivsanknytning

Foto: © Johnér Bildbyrå AB/Ale Ventura

För er som vill ansöka om att bedriva yrkeshögskoleutbildning (YH): Från och med i år är de tidigare avsiktsförklaringarna integrerade i webbansökan.

Eftersom YH-utbildningar är arbetslivsdrivna är det viktigt att ni som ansöker om att bedriva YH-utbildning kan visa på arbetslivsanknytning i ansökan. Förra året infördes avsiktsförklaringar just för att tydliggöra arbetslivet medverkan i framtagandet av YH-utbildningen och hur de avser att medverka i utbildningens genomförande.

I år kommer ni som skriver ansökan istället att få fylla i ett antal uppgifter som era referenspersoner från arbetslivet har lämnat och svara på frågor om hur och varför era referenspersoner har valt att medverka i er utbildning. När ni sedan klickar på ”Skicka-knappen” i listan för arbetslivsanknytningen får era referenspersoner ett e-postmeddelande med en länk. Via länken kan referenspersonen se vad ni som utbildningsanordnare fyllt i om dem och välja att antingen bekräfta uppgifterna eller dementera dem. Observera att detta sker innan ni skickar in ansökan. När MYH senare mottar ansökan, kommer vi att se status på om referenspersonernas uppgifter är bekräftade, dementerade eller obesvarade.

I år är det alltså ni som utbildningsanordnare som fyller i informationen som era referenspersoner lämnat och fyller i svaren på frågorna om deras medverkan. I webbansökan har vi markerat att frågorna är riktade till arbetslivsrepresentanterna, för att underlätta förståelsen när era arbetslivsrepresentanter ska bekräfta uppgifterna i formuläret.

Här kan ni se de frågor som ni ska fylla i angående referenspersoner när ni ansöker om YH-utbildning. Observera att vi publicerar dessa frågor nu för att ni ska ha tid att förbereda och föra dialog med arbetslivsrepresentanterna. Ni ska inte fylla i dessa frågor nu, utan i webbansökan när den öppnar senare i vår.

Vi rekommenderar att använda detta sätt att visa på arbetslivets engagemang i er ansökan. Om ni redan har använt tidigare års avsiktsförklaringar ser vi helst att ni för över uppgifterna till nuvarande system. Det är dock möjligt att lämna tidigare format med aktuella uppgifter som bilaga till ansökan.

Har ni frågor om det nya systemet för avsiktsförklaringar, kontakta Jenny Andersson eller Erika Grybb via växeln, telefon: 010-209 01 00.