Resultatet av projekt för att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskolan för personer med funktionsnedsättning

Nu släpper vi en rapport som sammanfattar ett pilotprojekt som Myndigheten för Yrkeshögskolan fick 2012. Projektet gick ut på att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskoleutbildning för personer med funktionsnedsättning.

När projektet inleddes 2012 hade inte någon studerande, med eller utan funktionsnedsättning, rätt till stöd enligt regelverket.

- Genom det här projektet så har det uppmärksammats och nu är det reglerat i den förordning som styr yrkeshögskoleutbildningar att studerande som har behov av pedagogiskt stöd ska få sådant stöd, berättar Annette Wisén, utbildningshandläggare på Myndigheten för yrkeshögskolan och projektledare för pilotprojektet.

Ändringen i förordningen om yrkeshögskolan trädde i kraft 2014 och tydliggör både de studerandes rätt till stöd, och utbildningsanordnarnas skyldighet att erbjuda stöd. Den omfattar alla yrkeshögskoleutbildningar som får statsbidrag.

Syftet med projektet var att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskoleutbildning för personer med funktionsnedsättning. Utbildningarna skulle erbjuda pedagogiska och fysiska anpassningar för de studerande redan från start.

- Stödet kunde till exempel vara en mindre undervisningsgrupp, anteckningsstöd, hjälp med struktur och planering och ett övergripande stöd i utbildningarna för att de ska ha möjlighet att klara utbildningarnas mål, förklarar Annette Wisén.

Projektet omfattade fem utbildningar som fick starta två utbildningsomgångar, hösten 2012 och 2013.

Rapporten vänder sig till personer som är intresserade av hur en yrkeshögskoleutbildning kan bli mer inkluderande, dels för personer med funktionsnedsättning men även för andra personer som kan behöva lite mer stöd i sina studier.

Ladda ner rapporten här.