Samverkan i ledningsgruppen med öppenhet som ledstjärna

Christian Tellström, Avensia och Jenny Fergéus Almroth, Consid

I ledningsgruppen för en yrkeshögskoleutbildning ska majoriteten av representanterna komma från det berörda arbetslivet. Det är viktigt med en bredd av olika företag och organisationer. Men hur är det som företag att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med konkurrenter? Finns det en risk med att släppa konkurrenter för nära inpå den egna verksamheten?

Vi pratade med Jenny Fergéus Almroth, konsultchef på Consid och Christian Tellström, lösningsarkitekt på Avensia. Deras företag konkurrerar inom bland annat e-handel, men de själva jobbar ihop för branschens kompetensförsörjning i en utbildning till webbutvecklare inom .NET.

Öppenhet och kompetenssamverkan

Utbildningen bedrivs i lokaler hos EC utbildning i centrala Helsingborg, strax ovanför Öresunds glittrande vatten. Segelbåtar och passagerarfärjor stryker sig mot fendrarna i hamnen och Danmark och Helsingör ligger så nära att det nästan går att ta på. Människor och varor färdas i skytteltrafik mellan länderna. 

– Den som är protektionist ska inte sitta i en ledningsgrupp för en yrkeshögskoleutbildning, säger Jenny Fergéus Almroth.

Christian Tellström nickar instämmande.

– Ja, den som motverkar kompetenssamverkan motverkar sig själv.

Christian Tellström framhåller öppenhet som en ledstjärna. När de ses i ledningsgruppen diskuterar de såklart utbildningens innehåll och resultat, men också hur läget är hos respektive företag. De berättar om intressanta uppdrag och om nya lösningar på gamla problem.

– Genom att lära känna mina kolleger i branschen kan jag till exempel lättare skicka LIA-studerande eller arbetssökande vidare, om det visar sig att de inte passar så bra in hos oss just då, säger han.

Engagemang utanför företagets gränser

Jenny Fergéus Almroth agerar på samma vis och håller med om att samarbetet i ledningsgruppen hjälper till att utveckla branschkunskap, utveckla verksamheterna och optimera rekryterings- och matchningsprocessen. Samarbetet utkristalliserar också en utbildning som passar alla i branschen, även om olika företag har vissa skillnader sinsemellan. 

– Inget företag kan göra sig oberoende av omvärlden, säger hon. Inom kompetensförsörjning går det inte att bara utgå ifrån sin egen verksamhet. Trender i branschen ’drabbar’ ditt företag förr eller senare, och då är det viktigt att det finns personer att rekrytera med rätt kompetens. 

Jenny Fergéus Almroth och Christian Tellström lutar sig efter sina kaffekoppar. I deras samtal återkommer ordet öppenhet flera gånger, men också engagemang. Ett engagemang som går utanför det egna företagets gränser och som handlar om att skapa ett gott rykte om sig själv hos konkurrenterna. Allt hänger ihop. Efter en stund dyker även ordet prestigelöshet upp. Christian Tellström menar att det är viktigt att fånga konkurrenternas behov, eftersom det kan ge något till en själv. Jenny Fergéus Almroth tycker också att det är en bra inställning att ha.

– På vårt företag är alla lagspelare. Det är en del av vår kvalitetskultur, säger hon. Ett plus ett ska bli tre.