Snart öppnar ansökan för att bedriva grundutbildning till kontakttolk

Den 13 april kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag hos Myndigheten för yrkeshögskolan för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk.

Ansökningsomgången gäller utbildningar med start 2018 och stänger den 13 maj. Ansökningshandlingarna kommer att publiceras på myh.se den 13 april. Din ansökan kommer att utgöra underlag vid fördelning och prioritering av statsbidrag och kommer även att användas som underlag för myndighetens tillsynsarbete.

Statsbidrag får lämnas om folkhögskolan eller studieförbundet har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.  

Om grundutbildningen till kontakttolk

Den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk är en eftergymnasial utbildning som bedrivs på folkhögskolor och studieförbund inom folkbildningen. Syftet med grundutbildningen till kontakttolk är att utbilda professionella kontakttolkar för samhällets behov.

Tolkning äger rum exempelvis på migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, inom sjukvården och rättsväsendet.

Mer information om att bedriva tolkutbildningar finner du på vår samlingssida för tolkutbildningar. tolkutbildningar.

Prenumerera på Myndigheten för yrkeshögskolans nyhetsflöde via RSS.