Snart öppnar ansökan om statsbidrag för kurser i kontakttolkning - Myndigheten för yrkeshögskolan

Snart öppnar ansökan om statsbidrag för kurser i kontakttolkning

I mitten av september kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag hos MYH för kurser i kontakttolkning med start 2018.

Möjligheten att söka statsbidrag för kurser gäller följande inriktningar:

  • Fördjupningskurser
  • Kompetenshöjande kurser
  • Kompletteringskurser
  • Kurser inriktade mot undervisande personal
  • Preparandkurser inför auktorisation
  • Rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar

För att beviljas statsbidrag måste folkhögskolan eller studieförbundet ha beviljats statsbidrag enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen.

Mer information

För mer information, kontakta handläggare för tolkutbildning på enheten Analys och ansökan. Telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.

Om tolkutbildningarna

Syftet med tolkutbildningarna är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade tolkar. Tolkutbildningarna inom folkbildningen är eftergymnasiala, kvalificerade, yrkesinriktade och bedrivs av folkhögskolor och studieförbund. Det finns tre inriktningar: kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk.

Mer information om att bedriva tolkutbildningar finner du på vår samlingssida för tolkutbildningar.

Prenumerera på Myndigheten för yrkeshögskolans nyhetsflöde genom RSS.