Studerande ger gott betyg till yrkeshögskolan

Studerande vid yrkeshögskolan är mer nöjda med sin studiesituation än studerande vid högskolan, det visar en ny undersökning från CSN.

CSN presenterade idag en undersökning som handlar om situationen för de studerande på yrkeshögskolan. Enligt undersökningen upplever nästan 9 av 10 studerande på yrkeshögskolan att de har en bra eller mycket bra studiesituation. Många svarar att lärarnas förmåga att lära ut är bra eller mycket bra. En betydligt högre andel studerande på yrkeshögskolan än i ordinarie högskolan säger dessutom att studierna går bra att kombinera med privatlivet.

Ekonomin upplevs som sämre
Däremot upplevs den ekonomiska situationen som sämre bland de studerande på yrkeshögskolan, jämfört med studerande på högskolan. 39 procent av de studerande på yrkeshögskolan upplever ekonomin som dålig, motsvarande siffra på högskolan är 32 procent.

Nöjdheten över ekonomin är lägre i alla åldersgrupper på yrkeshögskolan. Det beror sannolikt på att de studerande på yrkeshögskolan har högre boendekostnader och att de mer sällan får ekonomiskt stöd från föräldrarna.

En annan faktor som sannolikt förklarar de upplevda skillnaderna i ekonomin är att en högre andel studerande på yrkeshögskolan studerar på heltid. Det gör att en lägre andel vid yrkeshögskolan arbetar vid sidan av studierna, jämfört med på högskolan.

Studien visar även att en betydligt lägre andel studerande på yrkeshögskolan upplever hälsobesvär. Skillnaden är särskilt stor när det gäller upplevelsen av stress.

Läs hela undersökningen i CSN:s pressrum