Tips inför att ansökan om att bedriva YH-utbildning stänger - Myndigheten för yrkeshögskolan

Tips inför att ansökan om att bedriva YH-utbildning stänger

Den 7 september ska ansökan vara inskickad, vi vill därför påminna om några saker som kan vara bra att kontrollera innan dess.

Tänk gärna på följande:

  • Stäm av mot anvisningarna en sista gång
  • Det ska tydligt framkomma hur kursernas kunskaper, färdigheter och kompetenser är kopplade till utbildningens övergripande lärandemål.
  • Om utbildningen leder till en examen, ska samtliga examenskrav vara uppfyllda. Det är fullt möjligt att ha en längre utbildning (400 poäng eller mer) som leder till en yrkeshögskoleexamen. Det viktiga är att ni är överens med arbetslivet om vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen ger och som leder till en viss examensnivå.
  • I och med att det krävs särskilda skäl för att få ha yrkeserfarenhet eller andra kunskaper som särskilt förkunskapskrav ska det tydligt framkomma i motiveringen vilka moment i utbildningen som kräver detta.
  • I de fall det krävs särskilda skäl för en viss urvalsgrund ska det tydligt framkomma i beskrivningen av urvalsgrunden vilka de särskilda skälen är.
  • Observera att det inte är möjligt för referenspersonerna att bekräfta avsiktsförklaringarna efter att ansökan skickats in, det måste vara gjort innan.
  • Matrisen med redogörelse för i vilken utsträckning kurserna bidrar till att uppfylla utbildningens mål, ska vara inkommen till myndigheten senast den 14/9. Matrisen skickas till registrator@myh.se. Ange diarienumret för ansökan i ämnesraden.

 

Till samlad information om ansökningsomgång 2017

Kontakta oss gärna om du har frågor och inte hittar svaret du söker på myh.se, vi nås på vårt växelnummer 010-20 90 100.