Vägledning för att utforma kursplaner

Det finns nu en ny vägledning som stöd till utbildningsanordnare vid utformningen av kursplaner för yrkeshögskoleutbildningar.

Vägledningen gäller för de utbildningar som beviljades i 2016 års ansökningsomgång och framåt men kan även användas för tidigare beviljade utbildningar.

Förändringar

De förändringar som är gjorda i vägledningen rör målen för kurserna. Målen är nu givna på förhand och hämtas direkt från utbildningsplanen. Målen för kurserna är uttryckta och anpassade efter SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer.

Bakgrund

I de senaste årens tillsyner har vi på Myndigheten för yrkeshögskolan noterat att kursplanerna är det område som har vållat flest problem och har fått mest kritik.

För att stödja utbildningsanordnare i arbetet med kursplanerna har vi valt att sammanfatta myndighetens tillsynspraxis i form av stöd. I denna vägledning redogör vi för myndighetens tolkningar av författningar och krav samt hur vi ser på kursplanerna.

Läs den nya vägledningen för kursplaner (se längst ner på sidan)