”Vi trålar yrkeshögskoleutbildningarna efter personer att anställa”

Arbetsgivare och utbildningsanordnare berättade om hur de tillsammans formar rätt kompetens.

Den 31 mars genomfördes ett seminarium i Landskrona där arbetsgivare från tre olika branscher berättade om hur de framgångsrikt engagerat sig i ledningsgrupperna för tre olika yrkeshögskoleutbildningar. Timmarna de lägger på att forma utbildningarna ger dem mångdubbelt tillbaka, och inte minst den kompetens de behöver för att kunna växa.

Christian Tellström, lösningsarkitekt på Avensia, och medlem i ledningsgruppen för utbildningen Webbutvecklare inom .NET som drivs av EC Utbildning, berättade att de både haft studerande på LIA (arbetsplatsförlagt lärande) och anställt.

Fungerar väl i skarpa projekt

Christian Tellström lovordade LIA och menade att det är den bästa anställningsintervju och provanställning som finns. Han gav tipset till arbetsgivare i publiken att inte konstruera ett projekt om de funderar på att ta emot en person från en yrkeshögskoleutbildning på LIA. Det kräver för mycket engagemang och resultatet kanske ändå inte ska användas till något.

– Vi har istället lärt oss att sätta in de studerande i befintliga projektgrupper. Har du sju erfarna personer och sätter in två från en yrkeshögskoleutbildning i gruppen så blir det bra och alla får ut mer av tiden, sa han.

Att det sedan finns ett anställningsbehov av personer med kompetens från yrkeshögskola råder det heller ingen tvekan om.

– Vi fullkomligen trålar utbildningarna efter personer att anställa när de är klara, sa Christian Tellström.

Tillför kunskap till arbetsplatsen

Cecilia Karlsson, enhetschef på omsorgsförvaltningen i Landskrona kommun, och engagerad i en utbildning till stödpedagog, pekade på att de studerande ofta är en resurs och tillför mycket ny kunskap ute på de arbetsplatser där de gör sin LIA.

Else Laursen, utbildningsledare, lyfte också fram mötet mellan skolan och arbetsliv.

– Ledningsgruppsarbetet är väldigt berikande, men vi har fått lära oss att ha högt i tak och vara öppna, eftersom vi delvis pratar olika språk. Vi i skolvärlden är till exempel insatta när det gäller kursplaner, betygskriterier och annat, medan vi sitter som fågelholkar när personer från näringslivet använder sina särskilda termer och drar sina processer, sa Else Laursen.

Förmåga att lära är viktigt

Christer Paulsson är engagerad arbetslivsrepresentant i utbildningen till Koordinator inom besöksnäringen, som drivs av Akademi Båstad Yrkeshögskola. Christer Paulsson är en genuin entreprenör och har bland annat startat Kullaflyg och gått in som t.f. VD för golfbanan PGA Sweden National. Han tycker att yrkeshögskolans förmåga till matchning mellan studerande och arbetsgivare är bra, inte minst genom att de två parterna möts i skarpt läge under LIA-perioder. Han berömde även förmågan till omställning inom en utbildning, att kursplanerna kan anpassas utifrån nya krav. Men han sa också att det gäller att vara ännu mer snabbfotad med vilka utbildningar som kommer till stånd. Utvecklingen går allt fortare och ett nytt behov kan upptäckas redan i morgon.

– Om vi gör som vi alltid gjort så blir det inte ens som det varit. Utvecklingen går så snabbt i dag, sa Christer Paulsson.

Han menade också att de studerande själva, förutom att skaffa sig spetskompetens inom ett område, behöver lära sig att bli multifunktionella.

– Förmågan att kunna lära sig att lära sig något är viktig, sa han.

Konkurrenter som samverkar

Samtliga anordnare och arbetslivsrepresentanter var eniga i att ett engagemang i en ledningsgrupp är väldigt givande, inte minst för nätverket. De såg en framgång i att konkurrerande företag och verksamheter utbyter erfarenheter och samarbetar kring frågan om strategisk kompetensförsörjning.

 

Fakta: arrangörer och talare:

Seminariet arrangerades av Myndigheten för yrkeshögskolan, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Yrkeshögskoleanordnare i Skåne (YhiS) och Landskrona stad. Arbetsgivare och utbildningsanordnare från följande utbildningar berättade om sitt samarbete:

  • Stödpedagog, Yrkeshögskolan i Landskrona. 
    Talare: Thora Skuladottir, rektor; Else Laursen, utbildningsledare; Monica Fallesen, socialförvaltningen Höganäs kommun och Cecilia Karlsson, omsorgsförvaltningen Landskrona kommun
  • Koordinator inom besöksnäringen, Akademi Båstad Yrkeshögskola
    Talare: Ewa Nilsson, rektor; Jessica Johansson, utbildningsledare; Christer Paulsson, Medicon Village
  • Webbutvecklare inom .NET, EC Utbildning, Helsingborg
    Talare: Carina Wehlin, utbildningsledare; Christian Tellström, lösningsarkitekt på Avensia