Yrkeshögskolan fortsätter att leverera starka resultat

Myndigheten för yrkeshögskolans årliga uppföljning av de studerandes sysselsättning visar att yrkeshögskolan fortsätter leverera goda resultat. Andelen i arbete är den högsta hittills – 91 procent av de studerande hade arbete året efter examen, och överensstämmelsen mellan deras arbete och utbildning har ökat till 67 procent.

Andelen examinerade som har arbete året efter sin examen har legat både högt och stabilt under många år. I år noteras den hittills högsta nivån, 91 procent. Drygt hälften av de examinerade, 51 procent, som har arbete hade genomfört någon LIA-kurs (lärande i arbete) hos sin nuvarande arbetsgivare. Det är något högre än de senaste åren.

Ökningen av andelen examinerade som uppgett att deras arbete överensstämde helt eller till största delen med deras utbildning har ökat från 58 till 67 procent. I fyra av de fem större områdena har andelen ökat och det är inom Data/IT, Ekonomi, administration och försäljning, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och inom Samhällsbyggnad och byggteknik.

Majoriteten av de examinerade som har arbete hade fått det snabbt - redan innan utbildningen avslutades eller senast inom en månad efter examen hade närmare
80 procent ett arbete. Det är en högre andel än förra året. Inom ett halvår har drygt
90 procent ett arbete.

Majoriteten nöjda med sin utbildning

Närmare nio av tio examinerade uppger att de är nöjda med sin utbildning som helhet vilket är detsamma som tidigare år.

Kvinnor är i något högre grad mer nöjda än män men skillnaden är marginell. Bland de olika åldersgrupperna och bland inrikes- och utrikes födda går det inte att urskilja några skillnader. Däremot finns det viss variation mellan utbildningsområdena.

Om rapporten

Myndigheten för yrkeshögskolan gör varje år en rapport som baseras på en enkätundersökning bland de som examinerades från en yrkeshögskoleutbildning under det föregående året. Enkäten innehåller bland annat frågor om nöjdhet med utbildningen och om man fått arbete, och i så fall inom det område man var utbildad inom. I år har enkäten gått ut till dem som tog examen från en yrkeshögskoleutbildning under 2015.

Läs Studerandes sysselsättning 2016, YH-studerande som examinerades 2015

Läs mer om yrkeshögskolan