Yrkeshögskolan konfererade med viktig partner

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har sedan en tid fört samtal kring relationen mellan de båda utbildningsformerna.

Samtalen visar att det från båda håll finns begränsad kunskap om den andra utbildningsformen. Därför genomfördes i onsdags en gemensam konferens där representanter för de bägge utbildningsformerna diskuterade regeringens ambitioner och reformagenda inom området, gränsdragningar, övergångsmöjligheter mellan de olika utbildningsformerna och hur vi undviker återvändsgränder samt tillgodoräknande och validering mellan yrkeshögskola och högskola.

Konferensen, som ägde rum på Norra Latin i Stockholm, väckte stort intresse och lockade över 200 deltagare. De flesta av deltagarna var representanter från yrkeshögskolor och högskolor runt om i landet.

Relationen mellan de två utbildningsformerna har förändrats de senaste åren. Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, menade att yrkeshögskolan inte längre var att betrakta som en konkurrent eller ett komplement, utan en partner till högskolan.

Den nya och fördjupade relationen avspeglades även i de avslutande kommentarerna från arrangörerna. Helen Dannetun, ordförande för SUHF, avslutade konferensen med att efterlysa en ökad samverkan mellan utbildningsformerna. Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson ville även han fortsätta dialogen med högskolan och pratade om att hitta nya mötesplatser.