Ansök om statsbidrag för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk

Foto: Scandinav

Nu kan folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av folkhögskolor inom folkbildningen som redan har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Viktiga datum och beslut

 

Ansökan  18 oktober–19 november
Beslut  12 december

 

Det här ska statsbidraget användas till

Statsbidraget ska användas till att driva den fyraåriga teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen och/eller den ettåriga skrivtolkutbildningen.

Ansökningshandlingar och anvisningar

Här finner du anvisningar till ansökan och blanketter som rör ansökningsomgången.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.