Anvisningar för behörighetsgivande förutbildning

Foto: Astrakan / Scandinav Simple

I år är det möjligt att ansöka om behörighetsgivande förutbildning inom alla utbildningsområden inom yrkeshögskolan.

I år beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan fler platser än någonsin. För utbildningar som har svårt att fylla sina platser finns det möjlighet att ansöka om behörighetsgivande förutbildning (BFU) inom yrkeshögskolan. Syftet med förutbildningarna är att bredda vägen in till yrkeshögskolan.

Nytt för i år är att det är möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om BFU för utbildningar inom alla utbildningsområden inom yrkeshögskolan. Endast utbildningsanordnare som har en beviljad utbildning inom yrkeshögskolan som startar till hösten kan ansöka om BFU.

Ansökan för behörighetsgivande förutbildning öppnar 1 mars 2018 och stänger den 12 april 2018.

Vänligen läs Anvisningar för behörighetsgivande förutbildning innan ni påbörjar en ansökan.

Behörighetsgivande förutbildning
En behörighetsgivande förutbildning (BFU) inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen. De är endast till för sökande som saknar behörighet till utbildningen, av den anledningen kan inga redan behöriga sökande antas till den behörighetsgivande förutbildningen. Däremot måste de sökande till förutbildningarna ha grundläggande behörighet.

Förutbildningen ska ha det innehåll som motsvarar kraven för särskild behörighet. Förutbildningen behöver inte motsvara hela gymnasiekurser utan de delar som är centrala för att studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har genomgått en förutbildning med godkänt resultat ska antas till den utbildningsomgång som följer direkt efter förutbildningen. Förutbildningen regleras enligt Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.

För frågor om behörighetsgivande förutbildning, kontakta Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningshandläggare Johan Vinther via växeln: 010-209 01 00.