Bra betyg för nya yrkeshogskolan.se

För drygt ett år sedan lanserade vi en ny version av yrkeshogskolan.se. Besökarna ger sajten höga betyg men det finns delar som kan bli bättre. Det gäller framför allt den information som ni som är YH-anordnare lägger in om era utbildningar.

yrkeshogskolan.se finns information om yrkeshögskolan som utbildningsform och det aktuella utbudet av utbildningar. Den vänder sig främst till potentiella studerande och har ungefär 60 000 besök* i månaden.

Trafiken varierar dock över året. När det är som störst intresse att söka utbildningar (från mitten av februari till mitten av april) är snittet ungefär 75 000 besök i månaden.

Sedan i februari i år har vi haft en webbundersökning på yrkeshogkolan.se. Resultatet är positivt men kommentarerna vi får in visar också att det finns förbättringsområden som framförallt rör sidorna med information om enskilda utbildningar.

Många som deltagit i webbundersökningen kommenterar och undrar varför informationen är så kortfattad på vissa utbildningar.

Vi vill därför uppmana er anordnare att utnyttja den möjlighet till marknadsföring och exponering som ni utan kostnad har på yrkeshogskolan.se. Ni har själva möjlighet att bestämma vad som ska stå på sidorna, och möjlighet att exempelvis lägga in filmer. Läs gärna tipsen längre ner i artikeln. 

Resultatet i stort positivt

De allra flesta som har svarat på undersökningen (86%) anger att anledningen till besöket är att hitta en utbildning. 30% svarar att de även vill ha allmän information om yrkeshögskolan. 35% vill veta vilka krav som finns för att komma in och 20% vill ha information om hur man ansöker.

Av de som svarat på undersökningen anger endast 5 % att de inte hittar det de söker. 70% svarar att de hittat det de söker, och 25% att de delvis hittat det de söker.

Mobilanvändarna nöjdast

Besökarna ger höga betyg för webbplatsens grafik, struktur, information och användarvänlighet. Medelbetyget ligger på 4,14 av 5. Allra högst betyg ger de som surfar in via mobiltelefon.

Ungefär 30% av besökarna använder mobil och ca 10% använder läsplatta. 60% surfar in via dator.

Tips till YH-anordnare

Hur ni presenterar era utbildningar på yrkeshogskolan.se kan ha stor betydelse för era möjligheter att fylla platserna. Tänk på att informationen ska vara inspirerande och enkel för de sökande att förstå. Ni har möjlighet att lägga in:

 • Introduktionstext som fångar besökarnas intresse.
 • Längre presentationstext som beskriver utbildningens upplägg, yrke/yrken som utbildningen leder till och framtidsutsikter.
 • Film som visar yrkesrollen. Uppskattat och efterfrågat av besökarna.
 • Logotyp för att profilera er och skapa igenkänning.   
 • Startdatum och sista ansökningsdatum.
 • Lediga platser.
 • Länk till er webbplats.

Mer tips och information om hur ni lägger in uppgifterna

 

Om undersökningen

Besökarna på yrkeshogskolan.se har fått betygsätta webbplatsens grafik, struktur, information och användarvänlighet samt svara på frågor om syftet med besöket och om man hittar det man söker. De har även fått ge förslag på förändringar och förbättringar. 1 033 personer har svarat, varav

 • 70% kvinnor, 30 % män
 • 20% 16–25 år, 30% 26–35 år, 22% 36–45 år och 19% 46–55 år
 • 50% hade en gymnasieutbildning, 45% en högskoleutbildning
 • 70% potentiella studerande, 10% studie- och yrkesvägledare
 • 40% förstagångsbesökare

Undersökningen genomfördes med hjälp av verktyget Sitester Survey.

* Med besök avser vi ”sessioner” enligt Google Analytics mätmetod. Yrkeshogskolan.se har i genomsnitt ca 60 000 besök (sessioner) och 35 000 besökare (användare) per månad.