Breddad rekrytering med BFU

Foto: Johan Lindahl/MYH

Outnyttjade platser på YH-utbildningarna i Karlskoga fick utbildningsanordnaren att ansöka om att få starta behörighetsgivande förutbildning. ”Det är en bra möjlighet som kan ge breddad rekrytering”, säger utbildningsledaren Ahmed Khaled.

I den lilla industristaden Karlskoga i Örebro län har det sedan 2011 bedrivits yrkeshögskoleutbildningar i syfte att kompetensförsörja industrin. Tillverkningsindustrin i regionen är stark och efterfrågan på utbildade CNC-tekniker stor. Trots det har det år efter år funnits outnyttjade platser på den lokala YH-utbildningen. För att bredda rekryteringen och få fler intresserade ansökte yrkeshögskolan därför om att få starta en behörighetsgivande förutbildning (BFU).

- Det finns många föreställningar om hur det är att arbeta inom industrin, men med behörighetsgivande förutbildning har vi lyckats bredda rekryteringen och få fler intresserade, förklarar utbildningsledaren Ahmed Khaled.

BFU syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen. Enligt yrkesläraren Daniel Saffady får de BFU-studerande färska kunskaper inom bland annat mätteknik, ritläsning och matematik. Förutbildningen blir också en sorts ”prova på-utbildning” där de studerande kan känna efter om de vill bli CNC-tekniker.

Av de fem studerande som gick den behörighetsgivande förutbildningen går fyra idag på den ordinarie YH-utbildningen. En av dem, Roberto Herrera, berättar att han gör sitt andra karriärbyte och att han inte har några som helst erfarenheter av industrin.

- Att börja om och starta en ny karriär senare i livet är inte så enkelt. Jag är inte 18 längre. Det är en stor investering för mig som vuxen, men tack vare förutbildningen känner jag mig trygg. Jag tror också att det kan vara extra viktigt för oss nyanlända, säger Roberto Herrera.

Yrkeslärare Daniel Saffady har jobbat inom yrkeshögskolan i fyra år och han kan se stora fördelar med BFU.

- Några av de duktigaste på utbildningen idag är de som gått förutbildningen. När utbildningen går igång är de beredda på vad utbildningen ska innehålla och har nästan ett litet försprång. Jag som lärare har dessutom haft mer tid att lära känna dem och då vet jag vilket stöd de behöver, förklarar Daniel Saffady.

Yrkeshögskolan i Karlskoga är nöjda med den första omgången med BFU, men utbildningsledaren Ahmed Khaled tror att det kommer bli ännu bättre när de gett utbildningen ett par gånger. Han ser BFU som en bra möjlighet att bredda rekryteringen och därför ska de ansöka om att få bedriva förutbildningen även inför kommande starter.

Mer om behörighetsgivande förutbildning
Ansökan om behörighetsgivande förutbildning är öppen mellan 1 mars och 11 maj 2018. (Förlängd ansökningstid). Bedömning och utskick av besluten kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

Information om behörighetsgivande förutbildning och ansökan
Anvisningar för behörighetsgivande förutbildning