De vanligaste kritikområdena inom yrkeshögskolan

Foto: Lo Boman/Scandinav Simple

Ny tillsynsrapport visar att kursplaner, undervisning och undervisande personal samt ledningsgruppens uppdrag är de oftast kritiserade områdena i 2017 års beslut.

Genom tillsyn kontrollerar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att utbildningarna genomförs enligt de bestämmelser som finns i författningarna för yrkeshögskolan. Resultat av tillsyn 2017 redogör för hur myndigheten har arbetet med tillsyn under 2017 och sammanfattar resultatet av myndighetens tillsyn av utbildningar inom yrkeshögskolan under 2017. Rapporten går igenom de vanligaste bristerna, redogör för vad myndigheten bygger sina bedömningar på och förklarar vad som krävs för att förebygga att liknande brister uppkommer.

Rapporten visar bland annat:

  • Under 2017 fattade MYH 203 tillsynsbeslut, vilket motsvarar 15 procent av de pågående utbildningarna.
  • De vanligaste områdena där MYH riktar kritik mot utbildningsanordnare gäller kursplaner, undervisning och undervisande personal samt ledningsgruppens uppdrag.
  • Antalet anmälningsärenden fortsätter att öka. Mellan 2015 och 2017 ökade anmälningsärendena från 47 till 74 stycken. En tänkbar förklaring till detta är en ökad kommunikation mellan myndigheten och studerande. Antalet frågor från studerande om bland annat studerandes rättigheter har ökat. Studerande som är bättre informerade om vilka krav som kan ställas kan ha en ökad benägenhet att anmäla upplevda brister i en utbildning. Bättre informerade studerande kan ställa tydligare krav och bidra mer effektivt till att brister upptäcks och åtgärdas.