Delta i UHR:s hearing inför utveckling av distansutbildning

Foto: Scandinav

Anordnare av yrkeshögskoleutbildningar har nu möjlighet att delta i en hearing inför utlysningen av projektmedel för utveckling av distansutbildning. Anmälan till Universitets- och högskolerådet senast den 31 oktober.

Universitets- och högskolerådet har fått ett regeringsuppdrag att planera för en utlysning av totalt 40 miljoner kronor under åren 2019–2020 till projekt som utvecklar distansutbildningen.

Kvalitet och genomströmning för distansutbildningar ska höjas

Syftet med utlysningen är att höja kvaliteten och genomströmningen i distansutbildning som anordnas vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Utbildningsbehovet i glesa landsbygdskommuner är en viktig utgångspunkt.

Inbjudna är universitet, yrkeshögskolor, berörda myndigheter m fl

Inför den kommande utlysningen anordnar UHR en hearing med inbjudna från universitet och högskolor, yrkeshögskolor samt berörda myndigheter och intresseorganisationer. Hearingen har två syften. Dels att ge underlag till inriktning och utformning av den kommande utlysningen av projektmedel. Dels att ge en bild av dagsläget beträffande utvecklingen av distansutbildning vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor.

Var med och påverka

Är du intresserad av att påverka den kommande satsningen på utvecklingen av distansutbildning är du välkommen till UHR:s hearing den 14 november.
Deltagarantalet är begränsat till 25 personer och UHR kommer att välja ut deltagare med utgångspunkt att få en så bred medverkan som möjligt från olika lärosäten.

Anmälan och mer information

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till caroline.mossvall@uhr.se.
Vänligen meddela eventuella allergier eller specialkost i din anmälan.

Har du frågor rörande uppdraget eller hearingen är du välkommen att höra av dig till UHR.

Arrangör: Universitets- och högskolerådet
Datum: 14 november 2018
Tid: 9.30 – 14.30
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Sista dag för anmälan: 31 oktober