Distansutbildningen ska utvecklas

Foto: Scandinav

Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att planera för en utlysning av medel till projekt som utvecklar distansutbildningen vid YH-utbildningar, universitet och högskolor. Totalt ska 40 miljoner kronor fördelas under de närmaste två åren.

- Det här blir en möjlighet för YH-anordnare som vill utveckla distansutbildningar, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirekt Thomas Persson.

Med en utvecklad distansutbildning avser regeringen öka tillgången till eftergymnasial utbildning utanför campusorterna.

Mer information finns hos UHR