Ett verktyg för att göra det möjligt för alla studerande att ta en YH-examen

Foto: Justem Johnsson/Scandinav Simple

Ny handbok ska ge utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ett stöd i det praktiska arbetet med särskilt pedagogiskt stöd samt ge information om tillgänglig undervisning för alla studerande.

Historiskt många yrkeshögskoleutbildningar startar nu i höst. Hur kan undervisningen på yrkeshögskoleutbildningarna ta hänsyn till studerandes olika behov med utgångspunkt i att individer kan ha olika förutsättningar? Vilka rättigheter har de studerande, samt vilka skyldigheter finns, som till exempel att ta del av den undervisning som erbjuds alla studerande, innan den studerande kan kräva särskilt pedagogiskt stöd? Hur långt sträcker sig ansvaret för utbildningsanordnaren?

För att ge utbildningsanordnare mer vägledning i hur de ska tolka de bestämmelser som handlar om särskilt pedagogiskt stöd inom yrkeshögskolan (YH) så har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tagit fram en handbok.

Handbok om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglig undervisning i yrkeshögskolan ger praktiska tips om vad den undervisande personalen kan tänka på i den direkta undervisningen. Den tar upp hur utbildningsanordnare och studerande ska förhålla sig till de bestämmelser som handlar om särskilt pedagogiskt stöd. Handboken handlar även om studerande med funktionsnedsättning i behov av särskilt pedagogiskt stöd på utbildningen samt informerar om hur utbildningsanordnare ansöker om statsbidrag/särskilda medel för särskilt pedagogiskt stöd. I handboken redogörs för vilka insatser som MYH kan bevilja statsbidrag för. Den lista som presenteras gör inget anspråk på att vara fullständig, men kan vara en utgångspunkt då insatser ska utformas.

Syftet med särskilt pedagogiskt stöd och en tillgänglig undervisning är att i högre grad göra det möjligt för studerande att fullfölja utbildningen och ta YH-examen.

För frågor eller funderingar, vänligen kontakta utbildningshandläggare Annette Wisén eller Maria Strid via växeln 010-209 01 00.