Fler i jobb efter YH-examen

93 procent av de som tog en YH-examen 2016 fick jobb.

Foto: Scandinav

Yrkeshögskolan har nått sitt bästa resultat hittills. Enligt en ny rapport har 93 procent av de som examinerades 2016 fått jobb ett år senare. Ökningen har framförallt skett inom utbildningsområdena Data/IT och Teknik och tillverkning.

Yrkeshögskolan ska ge arbetslivet rätt kompetens och förra året nåddes de bästa resultaten hittills. 93 procent av de som examinerades 2016 hade jobb året efter. Siffran har legat högt och stabilt länge, men har successivt klättrat upp från runt 86 procent under en femårsperiod.

Många får arbete fort

De som fick jobb efter sin examen 2016 fick det fort. Inom en månad hade 80 procent fått jobb och inom ett halvår var siffran uppe i 92 procent, alltså i princip den nivå på 93 procent som var uppnådd vid mättillfället ett år efter examen.

Hög andel i rätt jobb

Andelen examinerade som upplevde att arbetet dessutom helt eller till största delen stämde med utbildningen var 68 procent. Även den nivån var den högsta hittills, om än i paritet med året innan. Tidigare år låg andelen på drygt 60 procent med undantag för 2015 då den kröp ner till 58 procent. Knappt 10 procent angav att deras arbete inte alls motsvarade utbildningen.

Mer kvalificerade arbetsuppgifter efter utbildning

Sju av tio examinerade som hade arbete året efter examen hade fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter sin utbildning. Högsta andelen bland de större utbildningsområdena fanns inom Samhällsbyggnad där tre av fyra hade fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter utbildningen.

Två utbildningsområden sticker ut

Dagens höga nivå på andelen examinerade i jobb förklaras framförallt av stora ökningar inom Data/IT och Teknik och tillverkning. Dessa två områden har historiskt legat under övriga utbildningsområden.

En förklaring kan vara den goda konjunkturen och arbetsgivarnas ivriga jakt på lämplig arbetskraft. Arbetsförmedlingen pekar i en rapport ut Data/IT som ett område där en redan hög efterfrågan på kompetens förväntas öka allra starkast. Organisationen Företagarna ser samtidigt ett fortsatt stort behov inom tillverkning men även inom tjänstesektorn. Detta i kombination med ökad kännedom och vilja hos arbetsgivarna att rekrytera från bland annat yrkeshögskolan, men också prova andra rekryteringsvägar än de traditionella, har skapat ett gott läge för den som utbildat sig utifrån arbetsmarknadens behov.

Läs rapporten Studerandes sysselsättning 2017 här