YH-expansion och budget

Fråga GD om YH.

Generaldirektör Thomas Persson svarar på frågor om yrkeshögskolans expansion och framtid.

Under hösten har besökare på myh.se kunnat skicka in frågor om stort och smått till Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör. Frågor om enskilda utbildningar har besvarats via mejl, men här presenteras utvalda frågor med svar gällande yrkeshögskolans expansion och de eventuella konsekvenserna av budgetpropositionen. 

Vad innebär expansionen av yrkeshögskolan?

-       På knappt tio år har YH gått från 30 000 till 50 000 studerande. I och med den utbyggnad som beslutades i fjol ska utbildningsformen år 2022 omfatta 70 000 studerande. Utbyggnaden av YH skapar nya möjligheter för både arbetslivet och många av dem som drömmer om en utbildning eller ett karriärbyte.

-       I januari 2018 togs det första stora steget i expansionen då Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade 525 utbildningar, jämfört med 350 året innan.

Hur går det med expansionen av yrkeshögskolan?

-       Så här en bit in på höstterminen kan vi konstatera att det går mycket bättre än vad vi kunnat önska. Som väntat är den allra största utmaningen att fylla utbildningsplatserna. Samtidigt är det fler än någonsin som läser på yrkeshögskola och antalet sökande fortsätter att öka. Dessutom är det en mycket viktig signal att det i år, trots en kraftig ökning av antalet utbildningar, ställts in färre utbildningar än förra året. Andelen utnyttjade platser har ökat. Det är ett tydligt tecken på att utbyggnaden är på rätt väg.

-       För de flesta utbildningsområden går expansionen bra och även om det går bättre än tidigare för utbildningarna inom teknik och bygg så är utmaningen att fylla platserna fortfarande stor. Av de totalt 44 inställda utbildningarna i år är 27 av dem (61 procent) inom utbildningsområdet för teknik och tillverkning. Det handlar om viktiga utbildningar till exempelvis servicetekniker och automationsingenjör som tvingats ställa in på grund av för få sökande.

Vad har myndigheten gjort för att expansionen ska lyckas?

-       Vi har i år ett tillfälligt startbidrag som gjort det lättare för yrkeshögskolor att starta utbildningar med färre deltagare. Vi har också satsat mer resurser på behörighetsgivande förutbildning (BFU) som gör det möjligt för personer som saknar formell behörighet att bli antagen till en utbildning. Med hjälp av utökade informationsinsatser har vi lyckats öka antalet besökare på yrkeshogskolan.se med 37% och fått fler att ta del av det stora utbudet av utbildningar yrkeshögskolan erbjuder.

Vad innebär budgetpropositionen för yrkeshögskolans expansion?

-       Utrymmet att bevilja nya utbildningar i januari nästa år är mycket begränsat. Min tolkning är att förslagen till budgetram och bemyndiganden som lagts för yrkeshögskolan innebär att expansionen tar en paus under 2019. 

-       Under 2018 har yrkeshögskolan omfattat 25 000 platser. Hade expansionen fortsatt som planerat hade vi redan nästa år haft ca 30 000 platser med start, men med de förändrade ekonomiska förutsättningarna riskerar vi istället att landa på 20 000 platser.

-       Det är samtidigt viktigt att säga att budgetpropositionen är en så kallas teknisk budget, dvs i princip en förlängning av innevarande års budget. Min bedömning är att den kommer att justeras, i riksdagsbehandlingen eller av en ny regering.

Påverkar budgetbeslutet utbildningar som redan beviljats av myndigheten?

-       Nej, de beslut som myndigheten redan fattat om utbildningar i yrkeshögskolan kommer att kunna fullföljas de kommande åren.

När meddelas vilka nya utbildningar som beviljats?

-       Riksdagen fattar beslut om budgeten innan jul och myndigheten får därefter ett nytt regleringsbrev från regeringen, vilket planeras till mellandagarna. Först då vet vi vilka resurser vi har att röra oss med under nästa år. Beslut om nya platser i yrkeshögskolan meddelas i slutet av januari 2019.

-       Om en ny regering föreslår ändringar i beslutad budget, så kommer myndigheten att fatta fler beslut om platser så fort som möjligt. Följ utvecklingen på myh.se.