GD har ordet: Expansionen fortsätter

MYH:s generaldirektör Thomas Persson om den nya budgeten och yrkeshögskolans framtid.

I mina två senaste GD har ordet, så har jag försökt att beskriva statens budgetprocess i ett läge när landet styrs av en expeditionsministär och där regeringsbildning pågår – och de praktiska konsekvenserna för YH. Det har varit många olika scenarier för YH.

Nu är vi framme vid riksdagens beslut om fördelning av budgetramar på alla anslagsposter, inklusive ramarna för YH, inom Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning. Jag följer debatten och voteringen i realtid och på plats. Denna GD har ordet skrivs således från riksdagens åhörarläktare.

Utbildningsutskottet beslutade i förrgår att föreslå riksdagen att öka anslagen för YH med 250 miljoner kr för 2019, samt 550 miljoner för 2020 och 750 miljoner kr för 2021, jämfört med den tekniska budgetpropositionen.

Under debatten i riksdagen lyfter flera talare fram yrkeshögskolan - och dess positiva bidrag till utvecklingen för arbetsliv och individ.

Och nu föll talmannens klubba. Riksdagen har därmed fastställt budgetramen för YH för 2019, och de preliminära dito för 2020 och 2021. Beslutet följer utbildningsutskottets förslag och innebär att ramarna för YH har återställts till den plan för expansionen som beslutades förra året.

Myndigheten inväntar nu sitt regleringsbrev innan definitiva beslut om antalet platser fastställs. Det beräknas komma i mellandagarna. Men min bedömning är att dagens beslut i riksdagen med största sannolikhet innebär myndigheten kan bevilja ansökningar 2019 på samma nivå som skedde under 2018. Det kommer troligen att handla om ca 14 000 nya platser på ca 500 nya utbildningar. Men, som sagt, definitiva besked kommer lite längre fram.

Nu gäller det att rikta allt fokus på att genomföra expansionen, en volymökning på 10% varje år i ytterligare fyra år! Som jag skrivit tidigare så ser uppföljningen av outnyttjade platser och inställda omgångar under 2018 positiv ut. Andelen outnyttjade platser och inställda omgångar är lägre än de senaste åren, vilket innebär att YHs aktörer tillsammans klarat det första steget av fem i expansionsplanen. Nu gäller att vi gör allt vi kan för att ta det andra steget under 2019!

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan