Information om inkomna YH-ansökningar

Foto: Simple Scandinav / Christina Sundien

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan statistik över hur årets inkomna ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning fördelar sig geografiskt och över utbildningsområdena.

Årets ansökningsomgång stängde 4 september. Nu har myndigheten sammanställt de 1106 ansökningarna och påbörjar handläggningen. Beslut meddelas i januari nästa år.

Antalet ansökningar har totalt sett sjunkit något sedan förra året, men inom utbildningsområdena data/IT, juridik, journalistik och information har de ökat.

Från Stockholms län har det inkommit 314 ansökningar, precis lika många som under den förra ansökningsomgången. Antalet ansökningar från Dalarna, Skåne, Västerbotten och Västernorrland är fler än tidigare.

 Inkomna ansökningar 2018 sorterade utifrån län och kommun (Excel)

 Inkomna ansökningar 2018 sorterade utifrån utbildningsområde och utbildningsnamn (Excel)

 Antal ansökningar om YH-utbildning efter utbildningsområde 2014–2018 (PDF)