Kompletterande ansökningsomgång för YH utan statsbidrag

Foto: Scandinav / Agneta Tillert

Utbildningsanordnare som under 2017 ville ansöka om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning utan statligt stöd kan nu göra det. Denna kompletterande ansökningsomgång är öppen mellan den 9 och 22 mars.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) öppnar nu en kompletterande ansökningsomgång för utbildningsanordnare som under 2017 ville söka om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag (YH utan statsbidrag). Denna kompletterande ansökningsomgång är öppen mellan den 9 och 22 mars med ett begränsat antal platser.

I regeringsbeslutet från 2015-02-26 (U2015/1160/GV) framgår att antalet platser inom yrkeshögskolan där statsbidrag inte ska lämnas får uppgå till 681.

Den ordinarie ansökningsomgången för YH-utbildning utan statsbidrag öppnar den 18 april och information om den kommer att publiceras senare.

Ansökan
Läs de särskilda anvisningar för ansökan för YH-utbildning utan statsbidrag som gäller för denna kompletterande ansökningsomgång innan ni påbörjar er ansökan. Anvisningarna finns här.

Ansökan görs på Mina sidor, som är den webbportal där MYH:s webbaserade tjänster finns för utbildningsanordnare och/eller utfärdare av kvalifikationer.

Om YH utan statsbidrag
Inom yrkeshögskolan finns det utbildningar för vilka statsbidrag eller särskilda medel enligt Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF) inte lämnas. Utbildningarna kallas för yrkeshögskoleutbildningar utan statsbidrag (YH utan statsbidrag). Dessa utbildningar har annan finansiering, eventuellt studerandeavgifter. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för tillsyn och kvalitetsgranskning av utbildningarna.

Frågor
För frågor om YH utan statsbidrag, kontakta Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningshandläggare Johan Vinther eller Martin Ståhlgren via växeln:
010-209 01 00.