Läs in särskilda förkunskaper på Komvux

Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav simple

Nu är det beslutat vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning.

Det är en rättighet att få gå utbildningar på komvux för att bli behörig att söka till yrkeshögskolan. Studerande har dels rätt att läsa in den grundläggande behörigheten men även rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå för att uppfylla krav på särskilda förkunskaper inom yrkeshögskolan. Grundläggande behörighet krävs innan studerande kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper.

Vilka kurser som studerade har rätt att läsa på komvux för att uppfylla förkunskapskraven på en yrkeshögskoleutbildning hittar du här. Listan över vilka kurser som omfattas av denna rätt gäller från och med 1 mars 2018. Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Läs mer om rätten att läsa upp behörighet på yrkeshogskolan.se eller på skolverket.se.