Ny metod för att ta fram föreskrifter om nationellt likvärdiga utbildningar

MYH tar bort ansökningsförfarandet i samband med framtagande av föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll i YH-utbildningar. I fortsättningen kommer istället myndigheten att hålla i arbetet.

Vissa utbildningar behöver vara likvärdiga oavsett vem som anordnar dem eller var i landet de bedrivs. Det kan till exempel gälla utbildningar som leder till yrken som har en samhällsviktig funktion eller där det finns krav på certifiering för att utöva yrket.

För detta tar myndigheten fram föreskrifter som reglerar innehållet i utbildningarna.

Tidigare har detta gjorts genom ett ansökningsförfarande där branschorganisationer med intresse av nationell samordning har tagit fram förslag på innehåll och krav.

Detta har till viss del fungerat bra, men arbetssättet har krävt mycket administration. Det har också varit en utmaning för myndigheten att tydliggöra de formella krav som gäller vid så kallad regelgivning, alltså myndigheters utformning av regler.

Framöver kommer därför myndigheten att hålla i framtagandet av föreskrifter. I arbetet kommer vi att samverka med externa parter som branschorganisationer och berörda myndigheter.

Externa aktörer kan även fortsättningsvis kontakta myndigheten och uppmärksamma behov av föreskrifter. Det är bara själva ansökningsförfarandet som tas bort.

Läs mer om myndighetens arbete med föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll