Nya anvisningar för ansökan om att bedriva YH-utbildning

Foto: Myndigheten för yrkeshögskolan

18 april öppnar 2018 års ansökningsomgång om att bedriva en yrkeshögskoleutbildning. Nya anvisningar för ansökan är nu publicerade med tips och information om vad utbildningsanordnare bör tänka på innan ansökan.

Till årets ansökningsomgång finns det en hel del nyheter. Innan ni påbörjar en ansökan, läs de nya anvisningarna samt bilagan som innehåller ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgången 2018.

Dokumentet Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2018 samt Bilagan till anvisningarna, Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgången 2018 hittar ni här.

I anvisningarna finns även en checklista som kan vara till stöd innan ni väljer att ansöka om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning.

Några av nyheterna:

 • I år finns det möjlighet att ansöka om att bedriva kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan som försöksverksamhet. Läs mer om detta på vår informationssida.

 • Ansökningswebben för yrkeshögskoleutbildning öppnar den 18 april för tre olika ansökningsomgångar. Observera att ansökanswebben stänger vid olika tillfällen för de tre ansökningsomgångarna:

  Ansökan om utbildning inom yrkeshögskolan
  Ansökningswebben öppnar den 18 april och stänger den 4 september 2018.

  Ansökan om kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan som försöksverksamhet
  Ansökningswebben öppnar den 18 april och stänger den 24 maj 2018.

  Ansökan om yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag
  Ansökningswebben öppnar den 18 april och stänger den 24 maj 2018.

 • Nu finns det tre olika alternativ att skapa ansökningar. De olika alternativen är:
  - Ansökan som bygger på föregående utbildning och kopierar uppgifter
  - Ansökan som endast kopierar uppgifter ifrån föregående utbildning
  - Ny ansökan om utbildning
  Läs mer om de olika alternativen i anvisningarna.

Mer information om att ansöka om att bedriva en yrkeshögskoleutbildning finns här.