Nya platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat vilka utbildningar på folkhögskolor till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolkutbildning som beviljats statsbidrag med start hösten 2018.

De folkhögskolor som beviljats statsbidrag för nya utbildningar är:

  • Fellingsbro folkhögskola, teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 25 platser, Örebro
  • Västanvik folkhögskola, teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 20 platser, Leksand
  • Södertörns folkhögskola, teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 20 platser, Stockholm
  • Södertörns folkhögskola, skrivtolkutbildning, 16 platser, Stockholm

Ansökan om statsbidrag för utbildningar

Under perioden 7 december 2017 - 18 januari 2018 har folkhögskolor haft möjlighet att ansöka om statsbidrag för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk.

Av förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk framgår att statsbidrag får lämnas till folkhögskolor för utbildning av tolkar för barndomsdöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet och teckenspråklärarutbildning.

I ansökningsomgången inkom totalt sex ansökningar varav tre för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk, en för utbildning till skrivtolk, en för utbildning till teckenspråkslärarutbildning samt en om Tolk- och översättarutbildning för döva.

Myndighetens bedömning av sökta utbildningar

Samtliga utbildningar, så som de beskrivs i ansökningarna, uppfyller kraven och de grundläggande förutsättningarna som anges i förordningen. Myndighetens samlade bedömning är att de utbildningar och ansvariga folkhögskolor som beviljas statsbidrag skapar goda förutsättningar för att långsiktigt möta samhällets behov av kvalificerade tolkar.

De beviljade utbildningarna har på ett tydligt sätt visat hur de arbetar för att motsvara förordningens krav på hög kvalitet.

Kontakt och information

För frågor kring besluten kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller e-posta tolk@myh.se. Mer information om tolkutbildningar hittar du på myh.se och blitolk.nu.