Nya platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

Foto: Lars Owesson

Varje år ansöker folkhögskolor om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att för bedriva utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk.

De beviljade utbildningarna

Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat vilka utbildningar som beviljats statsbidrag med start 2019. Dessa är:

Skola Ort Utbildning Antal platser
Fellingsbro folkhögskola Örebro Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning 20
Västanvik folkhögskola Leksand Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning 15
Södertörns folkhögskola Stockholm Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning 16
Södertörns folkhögskola Stockholm Skrivtolkutbildning 16
Västanvik folkhögskola Leksand Teckenspråkslärarutbildning 10
Västanvik folkhögskola Leksand Tolkutbildning för döva 10

I ansökningsomgången kom totalt sex ansökningar in.  Tre för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk, en för utbildning till skrivtolk, en för utbildning till teckenspråkslärarutbildning samt en om tolkutbildning för döva, som ges på svenskt teckenspråk och vänder sig till döva studerande.

Kontakt och information

För frågor kring besluten kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller e-posta tolk@myh.se. Mer information om tolkutbildningar hittar du på myh.se och blitolk.nu.