Informationspaket för dig som ska ansöka om kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Foto: Scandinav

Nu finns ett informationspaket som stödjer utbildningsanordnare inför ansökan om att delta i försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.

Ansökan till att delta i försöket med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan öppnar den 18 april. Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram ett informationspaket för att hjälpa utbildningsanordnare med förberedelserna inför ansökan. Paketet innehåller värdefull information om de ganska omfattande förberedelser som behöver göras inför ansökan.

Informationspaketet är indelat i korta moduler med filmer, texter och länkar. För utbildningsanordnare som är nya inom utbildningssystemet yrkeshögskolan finns det även en informationsdel som introducerar yrkeshögskolan.

Om kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Den 18 april 2018 öppnas möjligheten för utbildningsanordnare att ansöka om statsbidrag eller särskilda medel för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan. Utbildningarna kommer att ingå i en försöksverksamhet och är en del i regeringens åtgärdspaket för att trygga framtida tolkförsörjning.

Det är yrkeshögskolans regelverk som kommer att utgöra grunden för utformningen och organiseringen av utbildningarna.

Yrkeshögskolans utbildningar ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

Kontakt

För frågor kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller mejla tolk@myh.se.