Nytt projekt ska kvalitetssäkra branschers nationella valideringsmodeller

Foto: Sara Landstedt/Scandinav Simple

Syftet med projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer.

Ett 20-tal branscher har gått samman i ett projekt för att tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan, höja legitimiteten och överförbarheten för valideringsresultat. Målgruppen för projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) är framförallt branschrepresentanter som arbetar med att utveckla och förvalta branschkvalifikationer och valideringsmodeller.

Projektet BOSS har fått medel från Europeiska socialfonden för att kvalitetssäkra nationella valideringsmodeller.

Läs mer om projektet här.