Resultat av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

Foto: Scandinav, Astrakan

Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 58 kurser beviljats statsbidrag för start under 2019.

De beviljade kurserna

Här finner du listan över de beviljade kurserna.

  • Preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov, 14 st
  • Fördjupningskurser, 24 st
  • Kompetenshöjande kurser, 11 st
  • Kompletteringskurser, 5 st
  • Kurser inriktade mot undervisande personal, 4 st

Kurserna kommer att genomföras på 12 orter.

Fördelningen av statsbidrag

Vid fördelningen av statsbidrag har utbildningsanordnare som bedriver den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolkning prioriterats. Därutöver har även kurser som har så kallad föregångare, där kursen har bedrivits tidigare, prioriterats.

Om kurserna i kontakttolkning

Tolkutbildningarna inom folkbildningen är eftergymnasiala, kvalificerade, yrkesinriktade och bedrivs av folkhögskolor och studieförbund. Det finns tre inriktningar: kontakttolk, teckenspråkstolk och skrivtolk.

Kontakt

För frågor kring ansökan kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller mejla tolk@myh.se.