Sök behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

Foto: Scandinav Simple

Nu kan utbildningsanordnare ansöka om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan. Ansökan stänger 11 maj 2018.

För att bredda vägen in till yrkeshögskolan kan utbildningsanordnare ansöka om att få bedriva en behörighetsgivande förutbildning (BFU) inom yrkeshögskolan. Ansökan öppnar 1 mars och stänger 11 maj 2018. (Förlängd ansökningstid). Bedömning och utskick av besluten kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

Nytt för i år är att det är möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om BFU för utbildningar inom alla utbildningsområden inom yrkeshögskolan. Endast utbildningsanordnare som har en beviljad utbildning inom yrkeshögskolan som startar till hösten kan ansöka om BFU.

Ansökan om behörighetsgivande förutbildning
Blankett för ansökan om behörighetsgivande förutbildning finns på Mina sidor, den webbportal där Myndigheten för yrkeshögskolans webbaserade tjänster finns för utbildningsanordnare och/eller utfärdare av kvalifikationer.

En rekommendation är att utbildningsanordnare som planerar att ansöka om BFU först läser Anvisningar för behörighetsgivande förutbildning innan ni påbörjar en ansökan.

Vad är en behörighetsgivande förutbildning?
En behörighetsgivande förutbildning (BFU) inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen. De är endast till för sökande som saknar behörighet till utbildningen, av den anledningen kan inga redan behöriga sökande antas till den behörighetsgivande förutbildningen. Däremot måste de sökande till förutbildningarna ha grundläggande behörighet. Den som har genomgått en förutbildning med godkänt resultat ska antas till den utbildningsomgång som följer direkt efter förutbildningen. Förutbildningen regleras enligt Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.

För frågor om behörighetsgivande förutbildning, kontakta Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningshandläggare Johan Vinther via växeln: 010-209 01 00.