Sök bidrag för LIA utomlands

Få bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och för att ge studerande värdefull utlandspraktik. Sök till Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning!

Anordnare av yrkeshögskoleutbildningar har möjlighet att söka till Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. Sista ansökningsdag för de organisationer som vill delta i programmet är den 5 februari 2019. Målet med programmet är att öka kompetens, yrkesskicklighet och anställningsbarhet för de som deltar i programmet, samt att höja intresset för yrkesutbildning. Genom programmet får personal och studerande internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling vilket stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer.

Universitets- och högskolerådet erbjuder två seminarier, en i Göteborg den 11 januari och en i Stockholm den 14 januari, där alla som planerar att söka om ett projekt inom Erasmus+ är välkomna. Vid dessa seminarier kan ni få stöd och råd inför ansökningsomgången 2019. Sista anmälningsdatum för seminariet i Göteborg är 27 december 2018 och 7 januari 2019 för seminariet i Stockholm.

Mer information om Erasmus+ mobilitet yrkesprogram och hur du anmäler dig till seminarierna finns här