Sök statsbidrag för grundutbildning till kontakttolk inom folkbildningen

Foto: Fotograf: Marie Linnér/Scandinav Simple

Nu kan folkhögskolor och studieförbund som vill bedriva den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen med utbildningsstart 2019 ansöka om statsbidrag.

Sista ansökningsdag är den 11 maj och beslut om statsbidrag kommer tidigast vecka 25, 2018.

De uppgifter som lämnas i ansökan används som underlag vid Myndigheten för yrkeshögskolans fördelning och prioritering av statsbidrag. Uppgifterna kommer även att användas i samband med myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning.

En grundförutsättning för att få statsbidrag är att folkhögskolan eller studieförbundet har fått statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Ansökan och stöddokument

Ansökningshandlingar och stöddokument som riktlinjer, den fastställda utbildningsplanen och ekonomiska villkor finns samlat här.

Om grundutbildningen till kontakttolk

Den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk är en eftergymnasial utbildning som bedrivs av folkhögskolor och studieförbund inom folkbildningen. Syftet med grundutbildningen till kontakttolk är att utbilda professionella kontakttolkar för samhällets behov.

En kontakttolk tolkar mellan enskilda personer, som inte behärskar svenska, och representanter för svenska myndigheter, till exempel Migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar och inom sjukvården och rättsväsendet.

Mer information

För mer information, kontakta handläggare för tolkutbildning på enheten Analys och ansökan. Telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.