Sök statsbidrag för kurser i kontakttolkning

Foto: Anne Dillner/Scandinav Simple

Nu kan anordnare inom folkbildningen ansöka om statsbidrag för kurser i kontakttolkning med start 2019. Ansökan är öppen till och med den 3 oktober.

Möjligheten att söka kurser gäller följande inriktningar:
• Fördjupningskurser
• Kompletteringskurser
• Kompetenshöjande kurser
• Kurser inriktade mot undervisande personal
• Preparandkurser inför auktorisation
• Rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar

Ansökan fungerar som underlag vid fördelning och prioritering av statsbidrag. Den kommer också att användas i myndighetens tillsynsarbete.

För att få statsbidrag måste anordnaren även ha beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Sista ansökningsdag är den 3 oktober och beslut kommer tidigast den 15 november.

Ansökan och stöddokument

Ansökan och stöddokument i form av riktlinjer, den fastställda utbildningsplanen och ekonomiska villkor finns samlat här.

Om tolkutbildningarna

Syftet med tolkutbildningarna är att tillgodose samhällets behov av tolkar. Tolkutbildningarna inom folkbildningen är eftergymnasiala, kvalificerade, yrkesinriktade och bedrivs av folkhögskolor och studieförbund. Det finns tre inriktningar: kontakttolk, teckenspråkstolk och skrivtolk.

Mer information

För mer information, kontakta handläggare för tolkutbildning på Enheten för Analys och ansökan. Telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se