Stärkt och förnyad granskning ska höja kvaliteten i yrkeshögskolan

I takt med att yrkeshögskolan växt har även kvalitetsgranskningen av utbildningarna utvecklats. Inger Nordahl, chef på enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor, berättar om förändringarna inom kvalitetsgranskningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att granska kvaliteten i de utbildningar vi ansvarar för. Syftet med granskningarna är att påverka och utveckla kvaliteten i enskilda utbildningar utifrån de mål som uttrycks i regelverket. Kvalitetsgranskningarna visar att yrkeshögskolan fungerar väl och att de flesta utbildningar håller hög kvalitet och drivs på ett kompetent och professionellt sätt. 

En utbildning får sin första kvalitetsgranskning när den kommit igång och har lite historia, men ofta innan det är dags för anordnaren att ansöka om fler omgångar.  

- Det viktigaste är att man har riggat en bra organisation och har rätt grundförutsättningar. Är det en teknikutbildning där det krävs många praktiska övningar så måste det finnas adekvata lokaler och maskiner. Anordnarna vet oftast själva vad som krävs för att utbildningarna ska hålla hög kvalitet, förklarar Inger Nordahl. 

Uppföljande granskning 

Idag finns en beprövad modell för kvalitetsgranskning, men från och med nästa år kommer myndigheten även att genomföra uppföljande kvalitetsgranskningar. 

- Tanken är att utbildningar som granskats i framtiden även ska få en uppföljande granskning där vi kan följa upp om anordnaren vidtagit  åtgärder för att höja kvaliteten, säger Inger Nordahl.

Redan under våren planerar myndigheten att genomföra ett 40-tal uppföljande granskningar, men det är inte bara utbildningar med brister som ska granskas.  

- Vårt uppdrag är att lyfta alla utbildningar till hög kvalitet. Genom att erbjuda alla utbildningar uppföljning vill vi även bidra till att göra de bästa utbildningarna ännu bättre, förklarar Inger Nordahl. 

Självvärdering och dialogmöten

En annan nyhet inom kvalitetsgranskningen är det verktyg för självvärdering som myndigheten håller på att ta fram. Syftet är att stärka utbildningsanordnarnas förmåga att bedöma och utveckla den egna verksamheten. Under nästa år kommer det nya verktyget att introduceras i samband med ett pilotprojekt. 

Mer information om uppföljande granskning, självvärdering och andra förändringar inom kvalitetsgranskningen kommer att presenteras här på myh.se längre fram och även i samband med den årliga kvalitetsrapporten som publiceras i januari. 

- Under nästa år planerar vi för att myndighetens kvalitetsdagar ska bli i form av dialogmöten på flera orter. Fokus kommer självklart att ligga på kvalitet och hur man får verksamheten att lyfta, men det blir också en del om validering, jämställdhet och särskilt pedagogiskt stöd, berättar Inger Nordahl.