Tolkutredningens betänkande om samhällets behov av tolktjänster

Foto: Scandinav

Tolkutredningen lämnade igår sitt betänkande om åtgärder för ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system för samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster i talade språk.

I betänkandet "Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk, SOU 2018:83", redovisas förslag till hur kvaliteten på och tillgången till tolkar samt användandet av tolktjänster kan utvecklas och stärkas.

Färre utbildningsvägar med satsning på högskolan, tillsyn av tolkar och tolkförmedlingars verksamhet, stärkt beställarkompetens hos och samordning av statliga myndigheters upphandlingar är några viktiga komponenter som utredningen lyfter fram.

Här hittar du betänkandet i sin helhet