Tre olika ansökningsomgångar för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan

Foto: Scandinav Simple

Idag öppnar ansökan för att bedriva utbildning inom YH, kontakttolkutbildning inom YH som försöksverksamhet och YH utan statsbidrag.

Tre olika ansökningsomgångar för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan (YH) öppnar idag. Observera att de stänger vid olika tillfällen.

Ansökan om utbildning inom yrkeshögskolan

Mellan den 18 april och 4 september 2018 kan ni ansöka om att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan. Ansökan sker via ett webbformulär, mer detaljerad information om årets ansökningsomgång för att bedriva utbildning inom YH på vår samlingssida.

Ansökan om kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan som försöksverksamhet

Ansökan om att bedriva kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan som försöksverksamhet är öppen mellan 18 april och 24 maj 2018. Observera att en kompletterande blankett ska skickas in med er webbansökan. Mer information om ansökan finns på vår samlingssida för försöksverksamheten med utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan.

Ansökan om yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag

Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag är öppen mellan den 18 april och 24 maj 2018. Observera att en kompletterande blankett ska skickas in med er ansökan om ni ansöker om att bedriva utbildning utan statsbidrag med studerandeavgifter med start mellan 1 januari 2019 och 30 juni 2020. Mer detaljerad information om årets ansökningsomgång statsbidrag finns här.

Allmänt om ansökan

Ansökan sker via webben på Mina sidor, den webbportal där Myndigheten för yrkeshögskolans webbaserade tjänster finns för utbildningsanordnare och/eller utfärdare av kvalifikationer.

Läs Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning som innehåller tips och information om vad utbildningsanordnare bör tänka på innan ni påbörjar en ansökan. I anvisningarna finns även en checklista som kan vara till stöd innan ni väljer att ansöka om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning. All information om de olika ansökningsomgångarna finns på vår samlingssida.

Vad är yrkeshögskola?

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska och praktiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna ska erbjudas inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kvalificerad kompetens. Utbildningarnas längd varierar, men de flesta är mellan ett och tre år. De spänner över 16 olika utbildningsområden och samtliga berättigar till studiemedel från CSN.