Utbildningsanordnare erbjuds råd och vägledning inför uppstarten av YH-utbildning

Foto: Scandinav Simple

Ny satsning med att erbjuda råd och vägledning till utbildningsanordnare ska bidra till att yrkeshögskoleutbildningarna har förutsättningar att bedrivas på ett sätt som är både korrekt och rättssäkert.

Tillsynsenheten på Myndigheten för yrkeshögskolan kommer i dialogform att erbjuda råd och vägledning till utbildningsanordnaren redan innan yrkeshögskoleutbildningen startar. Förhoppningen är att en tidig kontakt ska underlätta utbildningsanordnarens arbete och öka rättssäkerheten för studerande. Denna nya förebyggande satsning innebär att myndigheten kommer att genomföra färre inledande tillsyner under 2018.

Myndigheten tar kontakt med utbildningsledare

Under vecka 13 kommer myndigheten att ta kontakt med de utbildningsanordnare som fick yrkeshögskoleutbildningar beviljade i januari i år. Myndigheten kommer att erbjuda personlig dialog till så många utbildningsanordnare som möjligt. Helt nya utbildningsanordnare har högsta prioritet och därefter helt nya utbildningar. Se gärna över att rätt kontaktuppgifter till utbildningsledare finns på plats på Mina sidor på myh.se.

Dialog inför utbildningsstarten

Kontakten kommer i första hand att ske via telefon och ska utgöra ett stöd i de processer som pågår innan utbildningen startar. Det rör till exempel hantering av tillträde, ledningsgruppsarbete, framtagande av kursplaner och planering för utbildningens genomförande samt stämmer av att de förutsättningar som krävs för start också finns. Myndigheten kommer inte att begära ut något underlag inför detta samtal och utbildningsledaren kommer inte att behöva återrapportera något till myndigheten. Efter samtalet står utredaren från Myndighetens tillsynsenhet till förfogande för frågor.