Vi sänder live från Järvaveckan kl 17

Här kan du följa seminariet ”Hur förvaltar utbildningssektorn det dolda kompetenskapitalet?”

Universitets-och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet och Myndigheten för yrkeshögskolan deltar tillsammans på Järvaveckan den 9-13 juni. Den gemensamma frågan som vi samlas kring är hur fler ska få tillgång till högre studier.

Idag kl 17-18 kommer generaldirektörerna Karin Röding (UHR), Thomas Persson (MYH) och Anders Söderholm (UKÄ) diskutera hur underrepresenterade grupper i större utsträckning kan lockas att läsa på högskolan och yrkeshögskolan och hur utbildning kan matchas med arbetsmarknadens behov.

Se seminariet här 

Läs mer om vår medverkan på Järvaveckan