Viktigt för svensk textilbransch att ta fram valideringsmodell

En av branscherna som deltar i projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan är textilbranschen. De ser behov av att ta fram valideringsmodell för bland annat industrisömnad för att kunna ta till vara på all den sömnadskompetens som finns.

I projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) har ett 20-tal branscher gått samman för att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. En av branscherna som har anslutit sig till projektet är textilbranschen som växer i Sverige och ser stora behov av att ta fram valideringsmodell för flera kvalifikationer.

VD Christian Lundell på Stiftelsen Proteko berättar att ”branschen går bra och det är idag en brist på personer inom till exempel industrisömnad. Detta tillsammans med de utmaningar som finns med framförallt miljön, där vi rimligtvis måste börja ta hand om de plagg vi har på ett bättre sätt så livslängden förlängs men också med handeln, där butikerna vill erbjuda fler tjänster framöver där både ändringar och lagningar är tjänster som kan öka. Så sömnadsyrken tror jag har en ljus framtid!”

Christian berättar att det är viktigt för textilbranschen att ta fram en valideringsmodell för industrisömnad. ”Det blir helt enkelt ett sätt att tillsammans med branschen enas om vad industrisömnad innebär och därmed också enklare för de som utbildar att hjälpa till. Men kanske viktigast är att vi får en kvalitetssäkrad metod att ta vara på all den sömnadskompetens som finns och göra steget in till branschen lättare.”

Workshops ger stöd för branschvalidering

Projektet BOSS har fått medel från Europeiska socialfonden för att kvalitetssäkra nationella valideringsmodeller. Branscherna som har gått samman i projektet tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan ska leverera stöd för branschvalidering, bland annat i form av workshops. Senaste workshopen ägde rum den 6 december 2018. Workshopen fokuserade på omfattning av kvalitet och hur kvalitet kan säkras. Fler workshops kommer att genomföras under våren 2019. Kontakta Gerd James, gerd.james@myh.se, på Myndigheten för yrkeshögskolan, om du är intresserad av att delta eller vill veta mer om projektet BOSS.