YH-examinerade efterfrågas i arbetslivet

Foto: Astrakan/Scandinav Simple

Nio av tio arbetsgivare anser att yrkeshögskolan (YH) gett de examinerade den kompetens som efterfrågas. Det framgår av en ny studie som Myndigheten för yrkeshögskolan publicerar idag.  

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan en ny studie som visar hur nöjda arbetslivet är med den kompetens som fås av yrkeshögskoleutbildningarna inom de fem stora utbildningsområdena: Data/IT, Ekonomi, administration och försäljning, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning.

Studien visar att 94 procent av de arbetsgivare som rekryterat från yrkeshögskolan anser att de examinerades kompetens i hög grad motsvarar de behov som krävs.

-Yrkeshögskolans uppdrag är att kompetensförsörja arbetslivet. Därför är det glädjande att vi i år fått kvitto på att de studerande får jobb efter examen och att de som anställer personer med YH-examen också är nöjda med vad de får, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.  

Studien: Arbetslivets nöjdhet med den kompetens som fås av yrkeshögskolan

Studien i korthet

  • drygt fyra av tio uppger att de har anställt någon från de specifika YH-utbildningarna. Högst andel återfinns inom Hälso- och sjukvård,
  • kompetensen som de examinerade som anställts fått från YH-utbildningarna i hög grad (94 procent) uppges motsvara de behov som krävs,
  • YH-utbildningarna i hög grad (88 procent) uppges gett den kompetens som efterfrågats och som inte kunnat fås och/eller som varit svårt att hitta på andra håll. Högst andel finns inom Data/IT medan den lägsta finns inom Samhällsbyggnad och byggteknik,
  • närmare hälften (47 procent) uppger att YH-utbildningarna skulle kunna förändras. Cirka 20 procent uppger att det skulle kunna vara mer praktiskt lärande medan åtta procent uppgav mer teoretiskt lärande och 19 procent uppger annat. Det är främst inom Data/IT och Ekonomi, administration och försäljning som man uppger att utbildningen skulle kunna förändras,
  • de examinerade som anställts från YH-utbildningarna i de fem utbildningsområdena uppges svara fullständigt eller till ganska stor del mot behovet av kompetens (93 procent) om man ser till alla frågor sammantaget.