Yrkesskickliga ungdomar inspirerar

Foto: Susanne Hedberg/MYH

Yrkes-SM lockar besökare och ökar intresset för yrkesutbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan är på plats för att öka kännedomen om yrkeshögskolan.

Just nu pågår Yrkes-SM i Uppsala där besökare kan prova olika yrken och inspireras av yrkesskickliga ungdomar som tävlar mot varandra inom över 50 yrken. Detta event som lockar flera tusen besökare kan förhoppningsvis inspirera fler till att läsa yrkesutbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är, tillsammans med LO, Skolverket, och Svenskt Näringsliv, en av initiativtagarna till Yrkes-SM. För MYH är Yrkes-SM ett viktigt arrangemang som förhoppningsvis kan leda till att fler väljer att studera en yrkeshögskoleutbildning.

- Som ansvarig myndighet för yrkeshögskoleutbildningarna i Sverige har vi ett naturligt engagemang i Yrkes-SM. Genom att medverka hoppas vi kunna öka medvetandet hos ungdomar, föräldrar, lärare och studie- och yrkesvägledare att yrkeshögskolan finns som ett val efter gymnasiet, berättar Björn Scheele, utredare på MYH.

För inom yrkeshögskolan (YH) finns det hundratals olika yrkesroller att välja på och nio av tio får jobb inom ett år efter examen. I och med att yrkeshögskolan ska expandera från dagens 48 000 studerande till cirka 70 000 studerande kan kanske Yrkes-SM bidra till att fler får upp ögonen för att läsa till yrkesroller som arbetslivet efterfrågar.

- Yrkes-SM är ett jättebra tillfälle att få koll på några av de många spännande yrkesroller som finns, berättar Jenny Sörby, kommunikationschef på MYH. På yrkeshögskolan kan man skaffa eller spetsa yrkeskompetens efter gymnasiet inom en rad områden, oavsett ålder. Våra utbildningar utgår från de behov som finns på arbetsmarknaden. Nu växer yrkeshögskolan vilket ökar möjligheterna för fler att utbilda sig genom YH, en snabb väg till drömjobbet.

Besök yrkessm.se för mer information om tävlingarna och yrkeshogskolan.se om du vill veta mer om yrkeshögskolan.