1098 inkomna ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning

Foto: Susanne Hedberg

Nu finns statistik för hur årets inkomna ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning fördelar sig geografiskt och över utbildningsområdena. Beslut meddelas i januari nästa år.

Årets ansökningsomgång om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning stängde 18 juni. Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) sammanställt de inkomna ansökningarna och påbörjat handläggningen.

Antalet ansökningar har totalt sett sjunkit något sedan förra året. 1098 inkomna ansökningar i år i jämförelse med 1106 förra året. Beslut meddelas i januari 2020.

Antalet ansökningar har totalt sett sjunkit något sedan förra året[SH1] . 1098 inkomna ansökningar i år i jämförelse med 1106 förra året. Beslut meddelas i januari 2020.

 [SH1]Länka till förra årets nyhet: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2018/Information-om-inkomna-YH-ansokningar/:

Antalet ansökningar har totalt sett sjunkit något sedan