34 utbildningar beviljas förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar

Foto: MYH/Malin Swanström

Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga 34 inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljats och får starta nya omgångar för utbildningarna.

Anordnare av konst- och kulturutbildningar har under våren 2018 kunnat ansöka om att få starta nya omgångar för befintliga utbildningar. Ansökan har gjorts utifrån utbildningarnas individuella upplägg av omgångar och givit möjlighet att starta nya omgångar i en ny beslutsperiod som tar vid för att utbildningen ska kunna fortsätta bedrivas med kontinuitet.

Av de 34 beviljade utbildningarna är 25 högskoleförberedande utbildningar och 9 utbildningar syftar till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande. Majoriteten av utbildningarna har beviljats stöd i sex år vilket gör det möjligt att bedriva fyra utbildningsomgångar.

Vid bedömning av ansökningarna har myndigheten utgått från de krav som ställs i förordning 2013:871 om att få bedriva konst- och kulturutbildningar, utbildningarnas kvalitet samt ekonomisk granskning. Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar har haft en kvalitetssäkrande funktion i myndighetens bedömning av de högskoleförberedande utbildningarna.

De 34 beviljade utbildningarna kommer starta under hösten 2019.