”Alla branscher behöver yrkeshögskolan”

Trots att det går mer än åtta sökande på varje plats på lokförarutbildningen är kompetensbristen en av de tuffaste utmaningarna för spårtrafikföretagen. Kompetensförsörjningsexperten Linda Ekholm berättar varför yrkeshögskolan är viktig för järnvägsbranschen.

Yrkeshögskolan fyller tio år. Det uppmärksammar vi bland annat genom att intervjua personer som jobbar med YH-frågor. Linda Ekholm är expert på kompetensförsörjning hos Almega Spårtrafikföretagen och en engagerad YH-ambassadör. Hennes organisation företräder bland annat bolagen som kör på järnvägen.

- Inte i någon del är vi en fabrik med robotar och produktion. Våra företag består av människor som kan köra och ta hand om tåg. Därför är det också människor och kompetensförsörjning som är de viktiga frågorna för våra medlemsföretag, säger Linda Ekholm.  

I förra veckan publicerade SCB nya siffror som visar att lokförarutbildningen även 2018 var den YH-utbildning som hade flest sökande per plats. Samtidigt har branschen svårt att hitta tillräckligt många som vill utbilda sig till andra yrken i branschen, t.ex. signaltekniker och tågtekniker. Förhoppningen är att intresset för att jobba med tåg ska spilla över på andra yrken i järnvägsbranschen.

- Med alla dom satsningar som görs på järnvägen nu och dom ambitiösa mål som satts upp behövs det många olika kompetenser för att klara av det här. Ska vi gå i mål måste vi lyckas fylla platserna på alla YH-utbildningar.

En önskan är att få fler tjejer att söka till de tekniska utbildningarna.

- Jämställdhetsfrågan är viktig för oss. Det behövs en mix av folk för att det ska fungera bra. Vi försöker få alla att känna sig välkomna. Ett sätt är att lyfta teknik generellt redan i lägre åldrar och få fler intresserade.

En framgångsrik YH-utbildning har ett väl fungerande samarbete mellan utbildningsanordnare och bransch.

- Utmaningen för våra företag är att erbjuda tillräckligt många LIA-platser och handledare. Vi jobbar tillsammans, både bransch och skola, för att lösa det. Rekryteringsbehoven är stora och det finns bara ett alternativ; att lyckas tillsammans. Antalet beviljade platser avspeglar hur tågföretagens rekryteringsbehov ser ut och också hur många LIA-platser vi vill erbjuda. Samtidigt som vi verkligen har fått gehör från MYH när det gäller utbildningsplatser så kommer vi få sträcka oss ordentligt för att fixa LIAn, men det ska gå.   

Yrkeshögskolans framtid
På de snart fyra år som Linda Ekholm jobbat med yrkeshögskolan tycker hon att mycket har förändrats.

- Myndigheten för yrkeshögskolan har blivit mycket bättre på att lyssna på branschernas behov. Vi har en bra kontakt och jag upplever att det finns ett professionellt och lyhört förhållningssätt.

Hon är också positiv till den utveckling som sker av utbildningsformen.

- Det är bara att fortsätta på den inslagna banan. Jag tycker det är mycket positivt med en ny variant av kortare utbildningar. Yrkeshögskolan har erfarenhet av att snabbt forma sig efter arbetslivets behov och om det är någon utbildningsform som kan klara detta så är det yrkeshögskolan. Snabbheten och flexibiliteten gör att yrkeshögskolan har framtiden för sig. Alla branscher behöver yrkeshögskolan på ett eller annat sätt och den kommer bli allt viktigare i framtiden för de som vill karriärväxla eller uppdatera sina yrkeskunskaper.

Fram till årsskiftet kommer vi att publicera artiklar, reflekterande texter och intervjuer här på myh.se under vinjetten Röster om MYH:s resa 2009-2019. Här kommer ni efterhand möta personer i olika funktioner som är relevanta för vår verksamhet och de områden vi arbetar med, från yrkeshögskolan, tolkutbildning och konst- och kulturutbildning till SeQF och branschvalidering. Några jobbar på myndigheten, andra representerar någon av de många intressenter som är så avgörande för att vårt arbete ska lyckas. MYH fyller 10 år!