Ansök om statsbidrag för utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk

Foto: Scandinav

Nu kan folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen.

Ansökan är öppen till och med den 21 november 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av folkhögskolor inom folkbildningen som redan har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Viktiga datum och beslut

Ansökan     17 oktober–21 november
Beslut 21 januari

Det här ska statsbidraget användas till

Statsbidraget ska användas till att driva den fyraåriga teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen och/eller den ettåriga skrivtolkutbildningen.

De här villkoren gäller

Villkoren för statsbidraget styrs av förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Ansökningshandlingar och anvisningar

Här finner du anvisningar till ansökan och blanketter som rör ansökningsomgången.

Lägg märke till att ansökningshandlingarna för skrivtolkutbildningen inte är desamma som för teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.