Digital rekvisitionshantering för yrkeshögskoleutbildningar

Snart behöver du som anordnare av yrkeshögskoleutbildningar inte längre skriva under och skicka in rekvisitioner av statsbidrag för utbildningen per post.

Förbättringen av rekvisitionshanteringen innebär att rekvisitioner enbart kommer att skickas digitalt via Mina Sidor. Där kommer hanteringen ske på samma sätt som idag, det vill säga att utbildningsanordnaren fyller i, kontrollerar och skickar in rekvisitionen digitalt.

Myndigheten arbetar just nu med de justeringar som behöver göras av Mina Sidor för att kunna genomföra förändringen så snart som möjligt. Inledningsvis gäller detta enbart rekvisition av statsbidrag för själva yrkeshögskoleutbildningen. Övriga rekvisitioner kommer även fortsättningsvis att både hanteras i Mina sidor samt skrivas under och skickas in per post, enligt de rutiner som framgår för respektive rekvisition.

Läs mer på Mina sidor